facebooktwittermail

Miljöinsatserna som gör nytta på din gård

Det finns en hel del du kan göra för att minska gårdens negativa påverkan på miljön och klimatet. Greppa Näringen tipsar om åtgärder som både gör nytta och gynnar ekonomin.

FOTO: GÖRAN BERGLUND

Goda odlingsförhållanden och grundförbättringar som ökar gårdens uthållighet vid översvämningar och torka är mest lönsamt att investera i på längre sikt.