facebooktwittermail d

Oatly anklagas för att vilseleda kunderna

”Naturliga sockerarter från havre” står det på förpackningen till Oatlys havredryck. Men det är fel och vilseleder kunderna, har miljöförvaltningen i Malmö slagit fast.

Oatly kritiseras för sitt påstående om att drycken innehåller naturliga sockerarter från havre. Men eftersom märkningen inte utgör någon hälsorisk får den vara kvar på förpackningen medan länsstyrelsen prövar frågan. Arkivbild.
Oatly kritiseras för sitt påstående om att drycken innehåller naturliga sockerarter från havre. Men eftersom märkningen inte utgör någon hälsorisk får den vara kvar på förpackningen medan länsstyrelsen prövar frågan. Arkivbild. FOTO: EMMA-SOFIA OLSSON/SVD/TT

En privatperson anmälde flera havredrycksproducenter till miljöförvaltningarna i de kommuner där företagen har sina huvudkontor och påpekade att dryckerna påstods innehålla ”naturliga sockerarter”, skriver Göteborgs-Posten.

Enligt anmälaren är det inte korrekt då sockerarten maltos som finns i havredrycken uppkommer först under tillverkningsprocessen.

Vilseledande påstående

Nu har miljöförvaltningen i Malmö – som utrett fallet Oatly – kommit fram till att påståendet om att deras havredryck innehåller ”naturliga sockerarter från havre” är vilseledande.

”Majoriteten av sockerarterna som finns i denna produkt kan inte betraktas komma naturligt från havre, utifrån Livsmedelsverkets definition av ordet naturlig”, skriver miljöförvaltningen i sitt föreläggande till Oatly.

Väljer att ta strid

Oatly har dock inga planer på att ta bort märkningen, utan har överklagat beslutet till länsstyrelsen i Skåne.

– Vår tillverkningsprocess har inte som ändamål att skapa socker eller maltos, utan att skapa flytande havre. Om man bearbetar havre på det sättet så bildas maltos automatiskt, säger kommunikationschefen Linda Nordgren till GP.

Miljöförvaltningarna i de övriga kommunerna har kommit fram till samma slutsats för havredrycksproducenterna med säte i deras respektive kommuner. I de fallen har företagen gått med på att ändra på förpackningarna och i marknadsföringen.

Från TV-arkivet: Växtverk i havrefabriken