facebooktwittermail d

Miljöersättningar kan bli krisstöd

EU-kommissionen föreslår att landsbygdsprogrammet får användas för klumpsummor till krisdrabbade gårdar.