facebooktwittermail d

Miljöersättningar betalas ut

Nu på fredag är det dags för en rad delutbetalningar från Jordbruksverket. Det handlar om miljöersättningar och pengar för extra djuromsorg av suggor – totalt 443 miljoner kronor.

Utbetalningarna den 16 oktober avser ersättningar från pågående åtaganden i det tidigare landsbygdsprogrammet och ska bidra till att landets miljökvalitetsmål nås.

Jordbruksverket betalar nu ut 85 procent av ansökt belopp till minst nio av tio lantbrukare som sökt ersättningarna. Det är en ökning jämfört med tidigare år då vi som mest fick betala ut 75 procent.

Vänta på slutbetalningen

Men man får vänta lite längre på slututbetalningen för miljöersättningar, inklusive ekologisk produktion, samt ersättning för extra djuromsorg för suggor för pågående åtaganden från det tidigare landsbygdsprogrammet. De görs nämligen den 29 december.

"När det gäller nya åtaganden planerar vi att vid två utbetalningstillfällen, preliminärt 17 och 29 december, göra delutbetalning på 85 procent av det belopp som lantbrukaren har sökt miljöersättningar för", säger Erica Persson på Jordbruksverket i ett uttalande på myndighetens hemsida.

Nytt IT-system försenar

Det svenska landsbygdsprogrammet godkändes sent och myndigheterna måste bygga ett nytt IT-system för att hantera ansökningar och utbetalningar.

Det är anledningen till att delutbetalningen för de nya miljöersättningarna görs i december, uppger Jordbruksverket.