facebooktwittermail d

”Den stora volymen en utmaning”

– Den stora volymen är en utmaning, men det är ett fritt land och alla har möjlighet att skicka in synpunkter.

Det säger departementsrådet Jan Terstad om remissrusningen till Skogsutredningen.