facebooktwittermail d

Miljö- och djurskyddsorganisationer om nya ministern

Intresseorganisationen Djurens rätt är glada att det finns en landsbygdsminister igen och Naturskyddsföreningen hoppas på ett helhetsgrepp om skogen.