facebooktwittermail d

Miljardvinst för Bergvik

Bergvik Skogs bokslut för 2010 visar att rörelseresultat exklusive värdeförändring av den växande skogen uppgick till 1 729 (1 129) miljoner kronor.

Ökade virkespriser och ökade intäkter från fastighetsförsäljning bidrog till resultatet.

Finansnettot blev -586 miljoner kronor, jämfört med -718 miljoner kronor 2009. ATL.nu