facebooktwittermail d

Miljardstöd utlovas till bönder i öst

EU utlovar miljardstöd till de länder i öst där jordbruket pressas av importen från Ukraina.

Ytterligare nödåtgärder tas till för att snabbt föra produkterna vidare västerut.