facebooktwittermail d

Miljardkostnad för att betala ut EU-stöd

Närmare miljarden kostade det för svenska myndigheter att administrera fjolårets EU-stöd på drygt 14 miljarder kronor.

Större delen, 468 miljoner kronor, belöper sig på Jordbruksverket, men länsstyrelserna ligger inte långt efter.