facebooktwittermail d

Miljardhjälp till bönderna i torkans Spanien

Spanien har beslutat om ett paket på 2,2 miljarder euro för att lindra förlusterna för jordbruket i den svåra torkans spår.

Regeringen vill dessutom förbjuda utomhusarbete vid extremhetta.