facebooktwittermail d

Miljarder till danska köttbönder

Många av Danmarks köttproducenter får en rejäl påfyllning av sina kassor. Danish Crown ska betala ut en stor del av årets vinst till sina aktieägare.