facebooktwittermail

Mildväder kräver bättre skogsvägar

Dagens vägar klarar inte framtidens klimat. Skogsstyrelsen ska därför ta fram nya direktiv för hur en skogsbilväg bör byggas för att klara allt större maskiner och timmerbilar.

Sverige har visserligen drabbats av rena vargavintrarna på senare år. Men i ett globalt perspektiv stiger temperaturerna. Följden blir en ökad nederbörd, vägar som fryser och tinar flera gånger per vinter och avsaknad av tjäle - något som skogsnäringen måste planera för.

- Vi får så instabila förhållanden att vägarna måste förstärkas, säger Per Christoffersson, vägexpert på Skogsstyrelsen, till Sveriges Radio P4 Jönköping.

Viktig råvara


Skogsindustrin är beroende av tillgång till skogen oavsett årstid, vilket ställer stora krav på landets skogsvägar.

- Det är oerhört viktigt att industrin har tillgång till råvara hela året, för det är vår konkurrenskraft, säger Per Christoffersson.

En av dem som drabbats av dåliga skogsvägar är skogsentreprenören Stefan Nilsson från Värnamo. Kvaliteten på vägarna avgör ofta var någonstans han och hans maskiner kan avverka skog.

- Ofta blir det så att man får flytta till nya marker och nya vägar och det kostar både tid och pengar, säger till radion. ATL.nu