facebooktwittermail d

Michael Wolf slipper skadestånd

Swedbanks styrelse har beslutat att inte väcka tala mot bankens före detta vd Michael Wolf och den tidigare styrelseordföranden Anders Sundström.

Michael Wolf slipper skadestånd
Michael Wolf slipper skadestånd FOTO: SWEDBANK

För ett år sedan fick Michael Wolf lämna sin befattning som VD och koncernchef för Swedbank. Vid Swedbanks årsstämma den 5 april 2016 beslöts, mot revisorns rekommendation, att neka bankens före detta Michael Wolf och före detta styrelseordförande Anders Sundström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet nekades eftersom aktieägare som företrädde minst tio procent av samtliga aktier i banken röstade mot ansvarsfrihet för dessa befattningshavare.

Men vid bedömning av den information som hittills funnits tillgänglig har Swedbanks styrelse inte funnit att det finns någon grund för banken att väcka en skadeståndstalan mot Michael Wolf och Anders Sundström."

"Vi inte har funnit någon grund för en sådan talan. Beslutet är i linje med den rekommendation som bankens externrevisor lämnade på årsstämman för ett år sedan", säger Lars Idermark, styrelseordförande för Swedbank i ett pressmeddelande.

Beskedet kommer samtidigt som Swedbank skickar ut en kallelse till årsstämma den 30 mars.

Läs mer: Swedbanks vd får sparken