facebooktwittermail

Metso levererar förgasare till biogasprojekt

Finländska skogsföretaget Metso ska leverera en förgasare till Göteborg Energis projekt Gobigas. Orderns sammanlagda värde: 30 miljoner euro.

Gobigasprojektet är en omfattande satsning på produktion av biogas som efter uppgradering kan användas som fordonsgas. Råvaran utgörs av spill från skogsbruket.

Marknadspotential


Metsos lösning för indirekt förgasning bygger på ny teknik som utvecklats av österrikiska Repotec. Med skogsrester och träpellets som huvudsakligt bränsle kommer anläggningen att producera gas för distribution i det befintliga gasnätet, skriver Metso i ett pressmeddelande.

- Vi förutser en stor marknadspotential för biogas som ersättning för fossila alternativ och vårt uppdrag är att visa att förgasning har en viktig uppgift att fylla, säger Åsa Burman, vd för Gobigasprojektet, i en kommentar.

- Kvaliteten på förgasningen är avgörande för projektet och med Metsos lösning kan vi nu gå vidare och bygga anläggningen.

Samarbete med Eon


Förgasningsanläggningen byggs intill Rya Värmecentral i Göteborg. Den beräknas få en slutlig kapacitet på ungefär 100 megawatt biogas med en drifttid på 8 000 timmar per år.

Projektet drivs i samarbetet mellan Göteborg Energi och elbolaget Eon. Ägande och ansvar för anläggningen kommer på sikt att överföras till Gobigas AB, som ägs av Göteborgs Energi.ATL.nu