facebooktwittermail

Metsä vill ha mer massaved

De senaste årens investeringar har ökat virkesbehovet för finska Metsä Group. Därför betalar företaget dubbel bonus för massaveden de kommande tre månaderna.

FOTO: METSÄ GROUP

Det är inte bara i Sverige som investeringar och hög efterfrågan lett till ett ökat behov av massaved och höjda priser. Nu aviserar finska Metsä Group att de betalar dubbel bonus på massaveden under perioden mars-maj.

4 miljoner kubikmeter

Bakgrunden är att de senaste årens investeringar ökat efterfråga på massaved. I fjol somras startade företaget till exempel en ny fabrik för bioprodukter i Äänekoski, och enbart den ökar behovet av barrmassaved med runt 4 miljoner kubikmeter per år.

Skogsägarägt

Metsä ägs av finska skogsägare och erbjudandet om dubbel bonus gäller endast medlemmar. Storleken för bonusen varierar med bland annat levererad volym, men för virke från förstagallring kan det innebära ett påslag med 10 procent på priset.

"Våra inköpta virkesvolymer har ökat enligt plan redan under flera års tid och ökar också i år. Årets virkeshandel har fått en bra start. Vi köper aktivt virke i hela landet", kommenterar Juha Mäntylä, Metsä Groups skogsdirektör, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Finländska skogsägare säljer virket digitalt

LÄS OCKSÅ: Metsä höjer prognosen…

LÄS ÄVEN: Södra fördubblade resultatet

PREMIUM: Finsk satsning på nytt massabruk