facebooktwittermail

Metsä går vidare med sågverksinvestering

Finska Metsä bygger jättesågverk i Rauma.

Datoranimering av hur Metsäs nya sågverk, i förgrunden, I Rauma ska se ut när det tas i bruk 2022.
Datoranimering av hur Metsäs nya sågverk, i förgrunden, I Rauma ska se ut när det tas i bruk 2022. FOTO: METSÄ

Metsä Fibre, en del av finska Metsä Group, går vidare med den sågverksinvestering som företaget flaggade för i maj i fjol.

Investeringen i anslutning till Metsäs massabruk i Rauma, på finska Östersjökusten i jämnhöjd med Söderhamn, är på drygt 2,2 miljarder kronor och ska resultera i världens modernaste sågverk med en produktionskapacitet på 750 000 kubikmeter sågad vara per år. Bygget börjar under våren och produktionsstart är planerad till tredje kvartalet 2022.

Det nya sågverket innebär 100 nya arbetstillfällen och råvarubehovet uppskattas till 1,5 miljoner kubikmeter timmer per år, enbart fura.

Samtidigt fortsätter Metsä förprojekteringen för ett nytt biokombinat i Kemi, en investering på cirka 17 miljarder kronor, och beslut väntas till hösten.