facebooktwittermail

Mest skog för pengarna med SCA

Aktier i ett skogsbolag är ett sätt att äga skog utan att köpa en hel fastighet. Och mest skog för pengarna ger SCA, enligt Svefas årliga Skogsrapport.

FOTO: TOR L TUORDA/N/TT

2019 hände det mycket med bolagsskogen. Försäljningen av Bergvik Öst till AMF för cirka 38 500 kronor per hektar satte en ny prisnivå för bolagsskog, och ledde till att såväl Holmen som SCA och Stora Enso omvärderade sina skogsinnehav.