facebooktwittermail d

Mer virke måste lämnas i skogen

Enligt en ny rapport behöver den årliga avverkningen minska med 20 miljoner kubikmeter för att miljömålet Levande Skogar ska nås. Men det kan göras utan kostnad, eller rent av med vinst, för samhället.