facebooktwittermail d

Mer vindkraft löser inga problem

Nätverket Vindkraftens Klimatnytta företräder vindkraftsindustrins intressen men gör det med konstiga argument som inte håller, skriver representanter från Färingstofta Norra och Föreningen Svenskt landskapsskydd.

På tio år har vindkraft åstadkommit en förvandling av landskap i hela Sverige som i omfång och brutalitet saknar motstycke, menar debattörerna.
På tio år har vindkraft åstadkommit en förvandling av landskap i hela Sverige som i omfång och brutalitet saknar motstycke, menar debattörerna. FOTO: DAVID LARSSON

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Replik till Nätverket Vindkraftens Klimatnytta. På tio år har vindkraft åstadkommit en förvandling av landskap i hela Sverige som i omfång och brutalitet saknar motstycke. Nu vill Energimyndigheten/Naturvårdsverket fullborda denna förstörelse av naturvärden med en hittills aldrig skådad satsning på ytterligare utbyggnad, allt med stöd av statens stränga påbud och generösa stöd.

Nätverket Vindkraftens Klimatnytta företräder vindkraftsindustrins intressen men gör det med konstiga argument som inte håller. Energimyndigheten har inget ansvar alls för vår elförsörjning. Svenska Kraftnät (SKV) ansvarar för att ”elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt”.

Energimyndighetens/Naturvårdsverkets tilltag hotar alla tre målen. Vi anar en kraftmätning mellan myndigheterna. Ett samlat myndighetsansvar för både produktion och överföring av el saknas helt i Sverige.

Nätverket hävdar ständigt att det är förnybar elproduktion som krävs för att minska klimatpåverkan. Med den synen på vad som krävs mönstrar nätverket behändigt ut all annan elproduktion som är koldioxidfri. SKVs fråga till de två myndigheterna är berättigad: Varför är det just vindkraft som ska byggas ut, vilka analyser ligger bakom det ställningstagandet? Något svar har oss veterligt inte inkommit.

När politik drivits tillräckligt länge och fått drag av förtryck eller stolleri (eller bådadera) reagerar medborgare och opposition med uppror, om än inte handgripligt.

Upprop för det svenska landskapet är en vädjan till politiker och beslutsfattare i alla läger att hantera vår elförsörjning med sans och förnuft. Nätverket Vindkraftens Klimatnytta ger tyvärr inga bidrag i den riktningen.

Einar Fjellman, Färingtofta Norra, idéell förening

Bengt Halén, ordförande Färingtofta Norra, idéell förening

Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt landskapsskydd

Martin Degerman, ordförande Föreningen Svenskt landskapsskydd

LÄS OCKSÅ: ”Vindkraftsintressen kör över landsbygdens folk”