facebooktwittermail d

Mer vete än väntat i världen

Förändringarna i fredagens Wasde-rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet var odramatiska, enligt Karl Persson på Handelsbanken.

Departementet skrev upp världens utgående lager och produktion av vete och oljeväxter och sänkte produktionen av majs jämfört med förra månadens prognos. Rapporten i sig föranleder troligtvis inte några större prisrörelser, enligt Karl Persson på Handelsbanken.

Uppskrivningen av oljeväxterna var marginell.

– För sojan får man nog säga att rapporten var neutral. Det krävs ett väderproblem eller något liknande för att få oljeväxterna att gå upp i pris, framför allt om man tittar på sojan. Det är ganska mycket som talar emot, till exempel att ekonomiska bekymmer tilltar i Kina, som fortfarande importerar en stor andel av världskonsumtionen.

Priserna har sjunkit

Han tycker inte att rapporten förändrar bilden särskilt mycket för vete heller.

– Det var mycket vete redan innan och nu bekräftar man att det finns lite till. Så visst, rapporten var ju inte bullish för vete i alla fall.

Terminspriserna på Matifvete har sjunkit för 2016 års skörd sedan mitten på förra veckan, men ligger ändå omkring fem procent högre än för en månad sedan.

Oro för torka

Börsprisuppgången på vete berodde bland annat på oro för torka i Ryssland och Ukraina och en del lantbrukare tog tillfället i akt och säkrade en del av nästa års skörd då.

– Men vi trodde att fler skulle nappa på det. Prisnivån var på över 1 800 kronor per ton för de som sålde delar av skörd 2016 tidigare. I dag är priset lite lägre, delvis som en följd av en förstärkt svensk krona mot euron under oktober.

Det är bra att kolla på skörden ett år framåt också.

Sticker ut mest

Det som sticker ut mest i rapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet är enligt Karl Persson uppjusteringen av den australiska veteproduktionen från 26 till 27 miljoner ton.

– Det var inte riktigt väntat, med tanke på allt snack det har varit om att (väderfenomenet) El niño skulle påverka skörden.