facebooktwittermail d

Mer växtskyddsmedel i maten kan tillåtas

Vid krig eller annan större samhällsstörning, ska Sverige få importera livsmedel med högre halter av rester av växtskyddsmedel än normalt.