facebooktwittermail

Bristen på utsäde dämpas efter positivt EU-besked

Sverige får rätt att använda viss typ av utsäde ytterligare en säsong. EU:s besked gör att bristen på vårutsäde minskar.

FOTO: DAVID LARSSONQ

Det meddelar Näringsdepartementet i ett pressmeddelande på måndagen.

Både utsädesbranschen och Jordbruksverket har varnat för omfattande brist på utsäde inför våren. Beskedet från EU innebär ett undantag som gör att utsäde som annars hade använts till foder nu får säljas ytterligare en säsong.

- Torkan slog hårt mot svenska lantbrukare och svensk matproduktion. Många har haft det tufft. Det här undantaget kommer, tillsammans med det utsäde som vi har erbjudits från våra grannländer, att minska bristen på utsäde inför vårsådden. Det är goda nyheter för lantbruket, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett uttalande.

Som ATL rapporterat handlar det bland annat om omkring 8000 hektar med tröskat utsäde som ligger på lager hos odlare i Sverige. Detta utsäde fältbesiktigades av Jordbruksverket i somras och får nu, i och med dispensen från EU, säljas och användas redan i vår.

– Tanken bakom dessa fältbesiktningar var att minska utsädesbristen genom att använda utsädet en säsong längre än vad som är tillåtet enligt regelverket, säger Ingrid Karlsson på växtregelenheten vid Jordbruksverket i en kommentar.

Utsäde från grannländer

I somras lämnade Sverige in en ansökan om undantag från utsädesreglerna till EU. Sverige har också frågat grannländerna om de har mer utsäde att sälja.

Den svenska spannmålsskörden minskade med 45 procent 2018 jämfört med skörden 2017, visar ny statistik från Jordbruksverket. Detta kan jämföras med en minskning om 28 procent i Danmark och 20 procent i Finland.