facebooktwittermail

Nya algoritmer ska ge mer virke ur varje stock

Genom ett enkelt foto på stockänden vill Göteborgsbaserade Taigatech bidra till att öka effektiviteten i sågverken. Målet är i förlängningen att hjälpa sågverken att öka råvaruutbytet genom att de alltid kan såga stockarna i det mest optimala läget.

Kan man spåra och följa stockarna kan man också särskilja olika kvaliteter, och i förlängningen kanske även vrida stockarna så man kan plocka ut mer virke ur varje stock.
Kan man spåra och följa stockarna kan man också särskilja olika kvaliteter, och i förlängningen kanske även vrida stockarna så man kan plocka ut mer virke ur varje stock. FOTO: TAIGATECH

Redan i dag finns det möjlighet att scanna av varje stock, för att därefter beräkna hur den ska sågas för att plocka ut så mycket virke som möjligt. Men tekniken är dyr. Taigatechs konkurrerande lösning bygger i stället på en enkel optisk avläsning av årsringarna för att särskilja de olika stockarna utifrån tänkbara parametrar som längd, diameter och inre struktur.