facebooktwittermail d

Mer tall på mager mark

Andelen föryngrad tall på mager mark överstiger nu för första gången det nationella målet på 80 procent, enligt Skogsstyrelsens senaste inventering av ungskog.