facebooktwittermail d

Mer svenskt i tanken ska stärka beredskapen

Att det är dyrt att tanka har nog ingen missat.

För att det ska bli billigare, klimatvänligare och för att samtidigt minska beroendet av andra länder vill regeringen reda ut hur vi kan öka den svenska biodrivmedelsproduktionen.