facebooktwittermail d

Mer svängrum - om kycklingen själv får välja

Både slaktkycklingar och kaniner skulle föredra mer plats än vad de får i dag. Den slutsatsen drar doktoranden Stephanie Buijs efter att ha undersökt hur beläggningstäthet påverkar djurens välbefinnande.

- Djur kan ju föredra både något som är ett viktigt behov eller en lyx - men hos slaktkycklingarna såg vi att det verkligen var viktigt för dem att uppnå en täthet lägre än vad som används i industrin i dag, säger hon i en kommentar.

Detaljerade studier


Tidigare forskning om hur beläggningstäthet påverkar djurens välfärd har inriktats på negativa effekter på hälsa och beteende.
Men djur behöver, av undersökningen att döma, inte vara sjuka eller bete sig konstigt för att uppleva att de bor för trångt.

Stephanie Buijs, verksam vid SLU och belgiska institutet för lantbruks- och fiskeriforskning, har gjort detaljerade beteendestudier av slaktkycklingar och kaniner i olika grupp- och burstorlekar.

Det visade sig att kycklingar som fick mindre utrymme gradvis ändrade sitt beteende. De sökte sig oftare mot väggarna, ändrade sitt- eller liggställning oftare och ägnade mindre tid åt putsning.

Försökte undvika varandra


Socialt undvikande beteenden - längre avstånd till andra kycklingar än vid en slumpmässig fördelning - började dock synas redan vid tätheter över 2,4 fåglar per kvadratmeter.

I en annan studie visade Stephanie Buijs att kycklingar var villiga att anstränga sig för att uppnå en täthet lägre än 15 fåglar per kvadratmeter, vilket ungefär motsvarar EU:s nya gränsvärde.

När det gäller köttkaniner visade det sig att de försökte undvika varandra vid alla tätheter som testades.

Stephanie Buijs efterlyser nu ytterligare forskning på området för att kunna ge säkrare rekommendationer när det gäller utformningen av exempelvis djurskyddsregler. ATL.nu