facebooktwittermail

Mer skoterproblem med mer snö

Det har kommit mycket snö i norra Sverige. Något som gör skoteråkare glada, men inte lantbrukare. Desirée Nylander är en av dem som drabbats av hårdpackad snö på sin vallar i år.

Desirée Nylander har en gård på 100 hektar och 80-talet dikor som hon driver tillsammans med sin man Bertil Dahlin utanför Bispgården i Jämtland. Precis i närheten av fastighet ligger en skoterled som går till ett par populära fiskevatten.

Den senaste tidens ymniga snöfall har gjort deras marker extra inbjudande för skoteråkarna. Många har fallit för frestelsen att köra lite utanför leden.

– Det är mer i år, och det beror säkert på att det snöat så mycket, säger Desirée Nylander.

Skyltat nu

Ett fält på omkring tre hektar har lockat till sig riktigt många skoterförare. Eller om det är ett mindre antal som kört där riktigt mycket. Med sina fordon har de trampat ihop snön i ett rutnät över hela vallen. Något som i sin tur kan leda till att tjälen går ner djupare där med försenad växtstart till följd. I värsta fall kan skoterspåren orsaka isbränna och då dör vallen helt.

När de upptäckte spåren kontaktade paret skoterklubben som nu både informerat sina medlemmar om det olämpliga i att köra på jordbruksmark och satt upp skyltar.

– Förhoppningsvis hjälper det, säger Desirée Nylander.

Har du någon aning om vilka det är som varit ute på vallen?

– Nej, vi har ingen aning. Men gissningsvis är det några barn som varit i farten. Det brukar dock komma fram till slut.

Hon har själv en skoter som det brukar bli några turer med varje år.

– Jag förstår absolut dem som tycker det är kul att köra skoter. Men vi kör inte på andras mark hur som helst.