facebooktwittermail

Mer skog frivilligt avsatt

Mellan 2016 och 2018 ökade de frivilliga avsättningarna av skog med 3 procent, och uppgår nu totalt till 1,2 miljoner hektar.

14,8 miljoner hektar, eller 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark, är nu certifierad enligt PEFC eller FSC.
14,8 miljoner hektar, eller 63 procent av Sveriges produktiva skogsmark, är nu certifierad enligt PEFC eller FSC. FOTO: ANN LINDÉN

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar utvecklingen för certifiering och frivilliga avsättningar och kommer i fortsättningen att publiceras årligen. De två hänger ihop eftersom certifieringarna innebär att skogsägarna förbinder sig att frivilligt undanta skog från produktion till naturvårdsändamål, så kallade frivilliga avsättningar.