facebooktwittermail d

”Olika viljor hos markägare är ett grundproblem”

Den svenska vildsvinsstammen fortsätter att växa och orsaka kostsamma skador för lantbruket. För att komma tillrätta med problemet krävs utvecklad samverkan mellan jägare, markägare och lantbrukare, anser jaktvårdskonsulenten Anders Nilsson.