facebooktwittermail d

Mer sågtimmer i lagren

Minskande lager av massaved men över genomsnittet för sågtimmer vid tredje kvartalets utgång, rapporterar Skogsstyrelsen.