facebooktwittermail d

Mer sågas i Norge

Produktionen av sågade trävaror ökar något i Norge, med stigande timmerpriser som följd.

Sågverken har dock svårt att få avsättning för sina biprodukter.

– Massavedspriserna i Norge fortsätter att gå ner. Det är inte så roligt för norska skogsägarna men mer roligt för svenska skogsindustrin, sa Tomas Thuresson på konsultföretaget Pöyry när han talade på Virkesforum.