facebooktwittermail

Mer plantageskog för klimatet

Australien vill satsa mer på plantageskog för att öka upptaget av koldioxid.

”Ett erkännande av att skogsindustrins värdekedjor kan minska utsläppen, lagra kol och ge förnyelsebara produkter”, kommenterar företrädare för skogsnäringen.

Australien vill satsa mer på plantageskogsbruk för att öka upptaget av koldioxid.
Australien vill satsa mer på plantageskogsbruk för att öka upptaget av koldioxid. FOTO: MOSTPHOTOS

I samband med en årlig konferens om utsläppsminskningar i Australien förra veckan pekade Angus Taylor, landets minister för energi och utsläppsminskningar, ut plantageskogsbruk som ett av fem prioriterade områden under 2021. Det skriver AFPA, branschorganisation för Australiens skogsnäring, i ett pressmeddelande.