facebooktwittermail d

Mer pengar till regionala skogsstrategier

Landets län får dela på sju miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Sen 2018 har närmare 42 miljoner kronor delats ut.

De regionala skogsstrategierna får ytterligare sju miljoner kronor i stöd och sammanlagt har 42 miljoner delats ut sedan 2018.
De regionala skogsstrategierna får ytterligare sju miljoner kronor i stöd och sammanlagt har 42 miljoner delats ut sedan 2018. FOTO: CECILIA PERSSON

Nu är det klart att landets län får dela på sju miljoner kronor för att fortsätta det arbete med regionala skogsstrategier. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande. Syftet med strategierna är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt, i linje med det nationella skogsprogrammet.

Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet med de regionala strategierna och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. De län som är klara med själva strategierna kan använda stödpengarna till att ta fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till skogsstrategierna.

Skogen tillväxtmotor

”Varje län och region mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Hundratals aktörer samarbetar kring frågan hur skogen kan fungera som tillväxtmotor för just deras län”, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.

Det här är fjärde året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna och årets tilldelning innebär cirka 330 000 kronor per län. Sedan 2018 har sammanlagt närmare 42 miljoner kronor delats ut och det finns regeringsbeslut om stöd till de regionala skogsstrategierna även 2022.