facebooktwittermail

Mer pengar till forskning om skogsbruk

Skogforsk får ökad budget för den kommande fyraårsperioden. Det står klart sedan ett nytt ramavtal tecknats med Formas.

Skogforsk får ökad finansiering för de kommande fyra åren.
Skogforsk får ökad finansiering för de kommande fyra åren. FOTO: SKOGFORSK, UMEÅ UNIVERSITET, JOHAN OLSSON

Totalt får Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk, ett ramavtal på 416 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav hälften kommer från skogsnäringen och den andra hälften från staten genom forskningsrådet Formas. Avtalet innebär en successiv ökning jämfört med nuvarande avtal, fyra miljoner kronor mer 2021 och därefter ytterligare en miljon kronor per år under 2022-2024.