facebooktwittermail d

Mer pengar från vind- och vattenkraft ska stanna i bygden

Boende, markägare och kommuner bör få del av vinster och skatteintäkter från elproduktion i bygden. Det skulle öka acceptansen för nya anläggningar, skriver Richard Nordin och Daniel Bäckström, Centerpartiet. 

Vattenkraftverk.
Landsbygden bör få del i vinsten av vatten- och vindkraft. FOTO: KJELL-ARNE LARSSON/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Martin Stugholm vill i en debattartikel ha klara besked från de politiska partierna när det gäller pengar till landsbygden från vind- och vattenkraft. För Centerpartiets räkning är det beskedet mycket enkelt. Det är en självklarhet att de områden som huserar energiproduktion – oavsett kraftslag, ska få större del av de värden som skapas. Det är något vi drivit i decennier.

Ska vi klara klimatomställningen och utfasningen av den fossila energin, inte minst den ryska så krävs kraftfulla åtgärder. Vi behöver snabbt bygga ut elproduktionen, samtidigt som nätutbyggnad och energieffektivisering skalas upp. Investeringsviljan i produktion är stor, det behövs inga stöd för den.

Det som däremot är stora utmaningar är lokal acceptans både för produktion och för elnät. Det är inte konstigt. Vinsterna hamnar på annan ort och skatteintäkterna landar i Stockholm. Arbetstillfällen skapas vid byggskedet och tunnar sedan ut.

För oss i Centerpartiet är den en självklarhet att mer av värdena ska stanna i bygden. Det är där den lokala miljöpåverkan sker. Då är det också rimligt att lokalsamhället får ökad ekonomisk ersättning. En närboende till en vindkraftspark eller elledning får idag ingen ersättning alls. En markägare som blir av med sin mark till nätutbyggnad får inte heller den ersättning de förtjänar. Här behövs rejäla krafttag och nya regler från nationell nivå.

Vårt grannland Finland har redan infört den typen av ersättningar och skulle dessutom fastighetsskatten för energiproducerande anläggningar få stanna lokalt, skulle förutsättningarna för många kommuner, som idag sakta utarmas, radikalt förändras.

För oss centerpartister är det en rättvisefråga. Den enskilda som får ett intrång på sin mark eller i sitt närområde ska få en rimlig ersättning för det hela. De kommuner som accepterar ett lokalt intrång för att vi nationellt ska förbättra vår energisäkerhet eller för att vi globalt ska minska klimatutsläppen, ska självklart ha kompensation för den påverkan som sker.

Vi står upp för landsbygdens bästa. För rättvisa ersättningar och för en politik som får hela landet att leva, som klarar klimatutmaningen och som fasar ut den ryska oljan och gasen. Det är för Sveriges bästa.

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C), landsbygdspolitisk talesperson