facebooktwittermail

Mer pengar behövs till skötsel av skyddad skog

Merparten av den skog som skyddats av Skogsstyrelsen behöver skötsel. Men samtidigt som det brådskar om den biologiska mångfalden i områdena ska bevaras så är finansieringen osäker.

FOTO: OLANDSFOKUS

Skogsstyrelsen redovisar i en ny rapport behovet av skötsel i skogar som skyddats med biotopskydd och naturvårdsavtal. Tidigare var skötselbehovet bara känt för 10 procent av de skyddade områdena. Men tack vare en förstärkning av anslaget 2018 har Skogsstyrelsen nu kunnat kartlägga 94 procent av de skyddade områdena.