facebooktwittermail d

Mer pengar behövs till skötsel av skyddad skog

Merparten av den skog som skyddats av Skogsstyrelsen behöver skötsel. Men samtidigt som det brådskar om den biologiska mångfalden i områdena ska bevaras så är finansieringen osäker.