facebooktwittermail d

Mer pengar att söka för landsbygdssatsning

11 miljoner kronor - det är vad som finns kvar i Tillväxtverkets pott som länen och regionerna kan söka för att utveckla den lokala servicen på gles- och landsbygden.

Det innebär att Tillväxtverkets uppdrag att stimulera lokala servicelösningar förlängs till och med 2013.

18 serviceprojekt har beviljats hittills och har fått finansiering för 6 av totalt 17 miljoner kronor som delas ut, enligt ett pressmeddelande.

I Västerbotten dit hittills fyra projekt beviljats finns bland annat projekt som handlar om samordnade transporter för livsmedel och nya tekniklösningar för beställning och utlämning av varor. ATL.nu