facebooktwittermail d

Mer och bättre grovfoder ger högre avkastning

Begränsningarna i Norfor är byggstenar i optimeringen av mjölkkornas foderstat. Färre begränsningar kan ge ökad mjölkproduktion men också högre foderkostnad.