facebooktwittermail

Mer och bättre grovfoder ger högre avkastning

Begränsningarna i Norfor är byggstenar i optimeringen av mjölkkornas foderstat. Färre begränsningar kan ge ökad mjölkproduktion men också högre foderkostnad.

Rolf Spörndly, SLU.
Rolf Spörndly, SLU. FOTO: JAN LINDMARK OCH MALIN ALM

Det menar Rolf Spörndly, forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU.