facebooktwittermail d

Mer mjölk med bättre ensilering

Storbalspressar som skippar näten har blivit allt mer vanliga, och det är inte bara positivt för grovfoderekonomin. Rätt använt kan tekniken även leda till högre mjölkproduktion, visar en studie.