facebooktwittermail d

Mer mat säljs på nätet

Försäljningen av livsmedel på nätet växer. Förra året ökade den med 41 procent. Och försäljningen väntas fortsätta öka med 40 procent under 2015.

Under det senaste året har var fjärde person handlat mat på nätet, visar en undersökning av HUI Research som gjort den på uppdrag av Svensk Digital Handel.

Livsmedelsförsäljningen är en av de branscher som visar starkast tillväxt på nätet. Men den sker från mycket låga nivåer och motsvarar drygt 1 procent av den totala livsmedelsförsäljningen.

3 miljarder kronor

2014 omsatte nätförsäljningen 3 miljarder kronor (inklusive moms) i Sverige. I Storbritannien står nätförsäljningen för 5 procent av den totala livsmedelsförsäljningen och är det land som har kommit längst med matförsäljning på nätet.

Yngre konsumenter

Precis som i tidigare rapporter är det yngre konsumenter som handlar på nätet, främst är det åldersgruppen 26–35 år som uppger att den handlat livsmedel på nätet det senaste året.

Dock har andelarna i äldre åldersgrupperna ökat något sedan förra årets mätning.

Hushåll med barn handlar i större utsträckning livsmedel på nätet än hushåll utan barn. Nära hälften av de tillfrågade i undersökningen kan tänka sig att prenumerera på basvaror som mjölk, bröd, diskmedel och toalettpapper.