facebooktwittermail d

Mer måste göras för att bevara viktiga livsmiljöer i skogen

Åtgärderna för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade arter är inte tillräckliga, menar Skogsstyrelsen i sin årliga utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar.