facebooktwittermail d

ATL spår 2022: Mer massivträ ger bättre timmerpriser

”Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var visdomens tid, det var oförnuftets tid. Det var både trons och vantrons epok.” Charles Dickens ord kan passa som beskrivning på 2021, men vad är att vänta 2022?