facebooktwittermail

Mer massaved men mindre timmer i lager

Lagren av barrmassaved fortsätter att växa, medan lagren av sågtimmer återgått till en mer normal nivå.

Lagren av barrmassaved har fördubblats sedan 2018.
Lagren av barrmassaved har fördubblats sedan 2018. FOTO: DAVID LARSSON

Lagren av barrmassaved uppgick vid halvårsskiftet till 4,4 miljoner kubikmeter fast under bark, en ökning med 7 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.