facebooktwittermail d

Mer massaved från slutavverkning ger mindre betalt till enskilda

Andelen massaved ökar från slutavverkningarna. För skogsägare som få merparten av sina intäkter från försäljning av virke är det dåliga nyheter.