facebooktwittermail

Försök visar: Mer ljus men mindre virke med björk

Asa

Försök med trädslagsblandningar av gran och björk visar på lägre tillväxt jämfört med rena granbestånd. Men kanske kan det vara ett sätt att hjälpa tallen?

”För att få en volymandel löv på 10 procent i slutavverkning måste man börja med mer än 20 procent”, konstaterar Mikael Andersson.
”För att få en volymandel löv på 10 procent i slutavverkning måste man börja med mer än 20 procent”, konstaterar Mikael Andersson. FOTO: ULF ARONSSON

I mitten av 1980-talet inledde Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett försök med blandskog av gran och björk i försöksparken Asa, Kronobergs län. En gallring i fjol var den sista skötselåtgärden och nu kan resultaten hittills utvärderas.