facebooktwittermail

Mer lamm på Gotland

Antalet lammproducenter minskar på ön, men de som finns kvar har fler får.

Scans gotländska lammleverantörer minskade från 309 2009 till 295 förra året. Samtidigt ökade lammslakten med sex procent och slakten av får med nästan 13 procent, enligt siffror från Gotlands fåravelsförening förmedlade av Sveriges Radio Gotland. ATL.nu