facebooktwittermail d

Mer kunskap behövs om ekologiskt och konventionellt

Som konsument vill jag veta mer om skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Grundat på vetenskap.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I ledaren i ATL den 28 februari påstås att efterfrågan på ekologiska produkter har ökat starkt och att priserna på kött, ägg, mjölk och spannmål sätts av marknaden. Som konsument gör jag den reflexionen att detta med att marknaden skulle styra ekologisk produktion rimmar dåligt med det faktum att ekologisk odling tar emot höga stöd och att det är dessa stöd som styr efterfrågan. Signalerna om att ekolivsmedel ökar lavinartat måste sättas i relation till en tidigare låg nivå som fortfarande i ett helhetsperspektiv är låg.

Politikerna styr genom stöd och bidrag livsmedelsnäringen mot den ekologiska odlingen. Regeringen har i dagarna kastat biodrivmedel på brasan genom att föreslå ett mål om 30 procent odlingsareal till år 2030. Man kan undra varför slutdatum för sådana här mål alltid är efter att förslagsställarna garanterat gått i pension? Men den frågan kanske avviker från ämnet!

För att ge oss konsumenter bästa insikt i frågan om ekologiskt eller konventionellt måste företrädare för dessa produktionsformer ge oss vetenskapliga insikter vad gäller djurhälsa, miljöförstöring, läckage, tillskottsprodukter och importvarornas ursprung och odlingssätt. Ett problem med ekologisk produktion, och som ledarskribenten påpekade, är de lägre hektarskördarna. Detta kan ha stor betydelse vid orostider när vi måste vara självförsörjande av livsmedel och importen är stoppad.

Jag vill som konsument veta vad som skiljer ekologisk odling mot konventionell och hur påverkar skillnaden i stöd konsumentpriset. Vad händer de ekologiska odlarna om vi får en regering som drar in det extra stödet till de ekologiska bönderna? Står då de ekologiska odlarna där med sina kostnader men med en lägre ersättning? Och kan det inträffa?

Denna artikel är inte skriven för att skapa motsättningar utan försöker hitta vägar som stärker svensk odling totalt. Som gammal marknadsförare har jag noterat att marknadsföringen av ekologiska produkter vida överträffar vad de konventionella åstadkommit. Kanske de konventionella här har något att ta lärdom av! Ett tips i all välmening för ökad förståelse och samarbete!

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland