facebooktwittermail d

Mer krispengar till svenska mjölkbönder

Regeringen dubblar de 76 miljoner kronor från EU som öronmärks för att underlätta för mjölkbönderna med lika mycket, till 152 miljoner kronor.

Vid en frågestund i riksdagen meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att regeringen kommer att skjuta till nationella medel till de 76 miljoner som kommer ur EU:s gemensamma kassa.

Regeringen dubblar alltså nu den summan till 152 miljoner kronor. Av dem ska 96 miljoner betalas ut i år och 56 miljoner i vår.

En gård med 100 mjölkkor med normal avkastning får ett stöd på cirka 45 000 kronor, varav omkring 28 000 betalas ut i år och resten i vår.

– Det inser man då att den här åtgärden inte löser krisen utan det är många olika faktorer som måste samverka. Men det är en stark signal om att vi tror på svenskt lantbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till ATL.nu.

Bucht säger vidare att pengarna kommer att betalas efter hur mycket mjölk den enskilde mjölkbonden har levererat. De första utbetalningarna ska ske i månadsskiftet november/december. Övriga miljoner betalas ut i vår.

45 000 kronor

Däremot lägger regeringen ned planerna på att erbjuda kreditgarantier till mjölkbönder.

För en tid sedan förklarade bankerna att de inte vill vara med och Bucht säger att det också har funnits andra problem med garantierna.

– Vi har kommit till samsyn med bankerna, regeringen och även LRF att det här inte blir bra. Det finns ingen anledning att lägga fram det för det får inte den effekt vi önskade, säger Sven-Erik Bucht.  

 

RELATERAT: Allt färre mjölkkor på svenska gårdar