facebooktwittermail d

Mer konkurrens kan minska dina kostnader

I dessa dyrtider är det viktigt att tänka på att konkurrensutsätta sina skogsåtgärder samt att sätta sig in ordentligt i hur marknaden fungerar. Det tipset ger ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg.

Carl-Johan Moberg

Allt blir dyrare. Mat, drivmedel och inte minst blir det dyrare att låna pengar. Hur ser det egentligen ut för kostnaderna i skogsbruket? Och vad kan jag göra åt dem? 

Jan Andersson, Kalmar

Hej,

Ja, det märks tydligt att mycket har blivit dyrare. Matkassen är svår att fylla för samma peng som för ett år sedan och när bilen ska tankas rullar kronor och ören betydligt snabbare än litrarna.

Prisökningarna är något som vi ser i skogsbruket också. Vi vet att priserna på timmer, massaved och energisortimenten har gått upp. Skogsägarna får mer pengar för sitt virke idag än för ett år sedan. Vi kommer förmodligen se fortsatta ökningar på vissa sortiment när vintern och kylan drar in. Dessa prisökningar är positiva och välbehövliga för skogsägarna. Speciellt för att möta de ökade kostnaderna som även skett inom skogsbruket.

Skogforsk har tagit fram siffror på kostnaderna för skogsbruket från 2020 till 2021. Tyvärr redan gamla siffror. Där ser man att kostnaderna för drivning gick upp strax över 3 procent och skogsvården lite mer än 13 procent. Stora ökningar, och dessa siffror tror jag inte kommer stoppa när vi kan tittat tillbaka på 2022. Tvärtom, ökningarna lär ha accelererat. 

Att kostnaden för skogsmaskinerna ökar är ju inte så konstigt med tanke på de ökade bränslekostnaderna, brist på komponenter och inte minst en ränta som går uppåt.

Kikar vi lite extra på den stora ökningen av kostnaderna för skogsvården så beror det på flera olika faktorer. Dels på att skogsvården under lång tid varit lågt prissatt och att bristen på arbetskraft till följd av pandemin fört med sig brist på personal som lett till högre priser.  Dessa höjda priser har för många av skogsvårdsbolagen nästintill varit livsnödvändiga för att kunna fortsätta att bedriva och utveckla sina verksamheter. 

Även kostnaderna för underhåll och skötsel av skogsbilvägar har ökat. Där är det inte bara de ökade kostnader för t ex drivmedel som spelar in. Utan också eftersatt underhåll och ökade krav från åkerierna gör att många vägar behöver åtgärdas.

Bästa sättet att som skogsägare rusta sig för ökade kostnader är att vara väl insatt i marknaden, både vad gäller prisbilden på virket och på kostnaderna för de skogliga åtgärderna. När man är aktiv och konkurrensutsätter även sina skötselåtgärder kan prisbilden blir bättre. Jämför alltid och ifrågasätt. 

Sen ska man precis som alltid se till att få rätt betalt för sitt virke, för det är det enklaste och bästa sättet att säkerställa sitt rotnetto, lönsamhet alltså. Ju större konkurrens desto mer välfungerande marknad. 

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten