facebooktwittermail d

Mer grädde hos mejerierna

Ökad produktion av grädde och minskad slakt av gris. Det är de tydligaste förändringarna i summeringen av animalieproduktionen under augusti.

Produktionen av konsumtionsmjölk var i augusti 66 400 ton, en minskning med 1 400 ton jämfört med motsvarande månad i fjol, visar månadsstatistiken från Jordbruksverket.

För grädde var utvecklingen däremot den motsatta. Produktionen har till och med augusti ökat med 4 200 ton till totalt 73 200 ton.

– Arla känner definitivt av den uppåtgående trenden för grädde. Vi har ökat vår försäljning både inom retail och foodservice, säger Daniel Emilson, pressekreterare vid Arla.

– Som vi ser det drivs ökningen främst av tre faktorer: ett ökat mat- och bakintresse hos konsumenterna, en ökad efterfrågan på naturliga ingrediensprodukter och mindre tillsatser och att konsumenternas fokus har flyttats från fett till socker, fortsätter han.

Grisslakten lägre

Den totala vikten av storboskap uppgick i augusti till cirka 11 200 ton, vilket var mer än under motsvarande månad de senaste två åren. Samtidigt var slakten av gris lägst hittills i år och lägre än i augusti under de senaste tre åren.

I augusti i år slaktades 200 600 grisar, vilket innebar en vikt på 18 000 ton, enligt Jordbruksverket.